På dessa sidor finns ord tillhörande olika branscher, fack och artiklar.

Anmärkning:
För begreppen och deras översättningar på de följande sidorna gäller:
De är bara exempel och behöver inte vara fullständiga. Dokutec GmbH vill uttryckligen påpeka att vi inte tar något som helst ansvar för hur dessa begrepp används.

Om ni letar efter översättningen på ett begrepp, en produkt eller beteckning kan vi mot en minimischablonavgift leverera översättningen. Vi hittar och översätter alla begrepp, alla artiklar och alla beteckningar för Er dokumentation, Internetsida, broschyr osv. Fråga oss!

Vi tar fram våra kunders terminologidatabaser, ordlistor, fackordböcker, artikelförteckningar och ordlistor.

En bra terminologi är basen för bra och lättfattliga dokumentationer. CAT-system (Computer Aided Translation = datorstödd översättning) och TM-system (Translation Memory) är basen för ett bra och effektivt terminologiarbete. Trados, Transit, DejaVu, SDLX och andra, alla system baseras på en terminologipool. Det är det enda sättet för att realisera ett kvalitetsmässigt jämnt översättningsarbete.

Även sådana översättningshjälpmedel, som t.ex. MZ-Translator, FB-Active Translator har ofta en omfattande terminologidatabas.

MZ-Translator
har på ordböcker för olika språk som t.ex. tyska till och från engelska, franska, spanska och italienska. De kan beställas separat. Ordförrådet omfattar mer än 2,6 milj. ord och meningsbyggnader och tillhörande översättningar med totalt över 20 milj. ord.

FB-Active Translator
FB-ActiveTranslator och FB-ActiveDictionary hör till en ny generation av översättningsprogram.

FB-ActiveTranslator och FB-ActiveDictionary hör till en ny generation översättningsprogram.
Det nya programmet ger betydligt bättre effekt. Det har inte bara fler funktioner, utan även ett förbättrat språkstöd. Nu stödjer programmet utöver de tidigare språken, som engelska, franska osv. bl.a. även östeuropeiska språk, som ryska, polska, kroatiska, ungerska. Andra funktioner: förbättrade algoritmer, enklare hantering och större ordförråd (upp till 5.5 miljoner översättningar per utgåva), gratis servicepaket osv.!

Anmärkning:
De ovan nämnda programmen ger inte optimala översättningar för professionell tillämpning. De kan dock användas som översättningshjälpmedel. En professionell översättning kan bara göras av en speciellt utbildad person och till dennes modersmål. Engelska bör bara översättas av en engelsman, spanska endast av en spanjor, osv.. Eftersom språket lever behövs det stilistiska underlaget på samma sätt som korrekt rättstavning, meningsbyggnad och grammatik. Våra översättningar är kvalitetsöversättningar som görs till översättarens modersmål.

Länkar:

Viktig anmärkning beträffande alla länkar på denna hemsida:

I domen från den 12 maj 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" (Ansvar för länkar) fastställde Landgericht i Hamburg att någon som länkar till en viss sida kan bli ansvarig för innehållet på den sida till vilken länken leder. Det kan endast undvikas genom att uttryckligen ta avstånd från dess innehåll.
"Härmed tar jag uttryckligen avstånd från allt innehåll på de sidor till vilka jag länkar på min hemsida och har inget med deras innehåll att göra. Avståndstagandet gäller samtliga länkar på denna hemsida."

Webmaster dokutec Dokumentation GmbH

Bluterm

www2.eurac.edu/fb1/index_de.htm

Capito - Ergebnisse

www.semiotis.de/deutsch/capito/text_monat/start.html

ChinLex

www.chinlex.de/d/fachwb/index.htm

Das Übersetzer-Glossar von trans-k

www.trans-k.co.uk/glossar.html

Deutsch <-> Englisches Wörterbuch

www.tu-chemnitz.de/urz/netz/forms/dict.html

DiCDATA Vokabeln Deutsch - Englisch

www.dicdata.de

dictionaries

www.translation.su.se/dictionaries.html

Dictionary en-de

www.fbv.fh-frankfurt.de/mhwww/KAT/English/Dictionary-en-de.htm

DIT - Deutsches Institut für Terminologie e.V.

www.dit-online.com/deutsch/forms/ticfor2.htm

Editoras Online - Classificados - Tradução

www.editoras.com

Electronic Information Services - full listing

www.aston.ac.uk/lis/eis/index.html

English - German Dictionary

www.physik.fu-berlin.de/~nurdin/German.html

EuroDicAutom WWW Interface - - expert

http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp

Free translation at TraductionPlus

www.traductionplus.com/kudoza.htm

Free Translation Online

www.universetranslation.com/online

GLOSSAR.de

www.myglossar.de

Glossare und Lexika

www.techwriter.de/ueportal/woerterb/index.htm

Glossaries by Language

www.lai.com/glossaries.html

HEISOFT Onlinetranslation

www.onlinetranslation.de

HLMauerwerk

www.bauingenieurwesen.de/hlmauer.htm

L&ES external Dictionaries and Term Bank Links

www.les.aston.ac.uk/extdic.html

Langenscheidt Homepage

www.langenscheidt.de

LEO English/German Dictionary

http://dict.leo.org

linguaDict

www.linguadict.de

Loczone www.loczone.de
MAKsima www.mak-sima.com/trans-de.html

OneLook Dictionaries

www.onelook.com

Online Übersetzen

www.proverb.de/uebersetzungen_online.htm

Online Wörterbücher - Benutzungshinweise

www.zeres.de/dict/usaged.html

PONS Personal Translator

www.pons.de

Schwedische Zentralstelle

www.tnc.se

Terminologie Uni Innsbruck

http://translation.uibk.ac.at/termlogy/index.html

Terminologieverwaltung Knoppe

www.knoppe.de/terminologie_d.htm

Traductor en tiempo Real para Internet

www.ncsa.es/traductor

TranslatorWEB

www.translation-services.com

UNICAMPUS.de

www.unicampus.de/index/de/sprache/1/6.htm

WLW - Wer liefert was? http://web.wlwonline.de

Worldnames.net

www.worldnames.net/dictionaries/
dict_fr.cfm?LanguageCode=de

yourDictionary.com - Home Page www.yourdictionary.com